กรอกรหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
รายการกิจกรรม
ลำดับ รหัสกิจกรรม รายการ/กิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม จำนวนรับ จำนวนลงทะเบียน ประเภทกิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ ลงทะเบียน
21
A0003
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ” ประจำปีการศึกษา 2566 22/06/2566 3000 2390 กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
22
A0001
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ ๑๑ 02/06/2566 3000 2369 กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
23
A0002
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 09/05/2566 3000 2250 กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
24
edu05
คณบดีคณะครุศาสตร์พบนักศึกษาครู 05/01/0067 3000 15 กิจกรรมคณะ คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
จำนวนทั้งหมด 24 ระเบียน : 2 หน้า : << Back [ 1 ] 2