กรอกรหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
รายการกิจกรรม
ลำดับ รหัสกิจกรรม รายการ/กิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม จำนวนรับ จำนวนลงทะเบียน ประเภทกิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ ลงทะเบียน
1
edu11
โครงการ : การใช้กระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับนวัตกรรมทางการศึกษา ประเภทสื่อการเรียนการสอน ในจังหวัดบุรีรัมย์ 16/02/2567 100 0 กิจกรรมคณะ คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
2
edu10
เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567 07/02/2567 3000 3 กิจกรรมคณะ คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
3
edu09
โครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร (EDU MC) 19/01/2567 150 0 กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
4
edu07
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ\"ผลิตครูดีราชภัฏบุรีรัมย์\" 16/01/2567 3000 0 กิจกรรมคณะ คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
5
edu08
AEROBIC ออกกำลังกายสร้างสุขภาวะขยับกาย สไตล์ ค.บ. 16/01/2567 5000 1 กิจกรรมคณะ คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
6
HUSOC04
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันไหว้ครู และพิธีไหว้ครู 16/01/0067 200 36 กิจกรรมคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียน
7
edu06
นักศึกษาครูพันธุ์อาสา พัฒนาบ้านครุศาสตร์ 15/01/2567 300 0 กิจกรรมคณะ คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
8
ฺB66205
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 25/11/2566 800 115 กิจกรรมเสริมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
9
525955
BRU March Contest 2023 17/11/2566 500 91 กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียน
10
B66204
BRU March Contest and SC.BRU. Soft Skills 17/11/2566 1200 489 กิจกรรมเสริมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
11
edu04
ครุศาสตร์บูชา วันทนาวารี ประเพณีลอยกระทง 16/11/2566 1000 709 กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
12
B0003
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯลฯ 13/10/2566 1000 224 กิจกรรมเสริมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
13
A0004
โครงการวันน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1 ) 07/09/2566 3395 2005 กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
14
HUSOC02
กีฬาสานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19/08/2566 2000 320 กิจกรรมคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียน
15
B0002
โครงการอบรมการป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชน 18/08/2566 1300 318 กิจกรรมเสริมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
16
D0001
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 11/08/2566 600 185 กิจกรรมนักศึกษากองทุนฯ จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
17
HUSOC01
กีฬาสานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๗ -๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 08/08/2566 500 9 กิจกรรมคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียน
18
C0001
โครงการเวทีถ่ายทอดประสบการณ์นักกิจกรรมจากพี่สู่น้องจากรั้ว มหาวิทยาลัยสู่การมีงานทำ 07/07/2566 4000 2886 กิจกรรมชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
19
edu02
โครงการพัฒนาและแสดงศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 2566 05/07/2566 2000 197 กิจกรรมคณะ คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
20
edu01
เสริมสร้างความรู้เกกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2566 30/06/2566 100 87 กิจกรรมคณะ คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
จำนวนทั้งหมด 24 ระเบียน : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ... Next>>