กรอกรหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
รายการกิจกรรม
ลำดับ รหัสกิจกรรม รายการ/กิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม จำนวนรับ จำนวนลงทะเบียน ประเภทกิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ ลงทะเบียน
1
A0004
โครงการวันน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1 ) 07/09/2566 3395 1995 กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
2
HUSOC02
กีฬาสานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19/08/2566 2000 320 กิจกรรมคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียน
3
B0002
โครงการอบรมการป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชน 18/08/2566 1300 317 กิจกรรมเสริมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
4
D0001
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 11/08/2566 600 184 กิจกรรมนักศึกษากองทุนฯ จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
5
HUSOC01
กีฬาสานสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๗ -๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 08/08/2566 500 6 กิจกรรมคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียน
6
edu03
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์สู่การเป็นวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2566 24/07/2566 1000 0 กิจกรรมคณะ คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
7
C0001
โครงการเวทีถ่ายทอดประสบการณ์นักกิจกรรมจากพี่สู่น้องจากรั้ว มหาวิทยาลัยสู่การมีงานทำ 07/07/2566 4000 2898 กิจกรรมชมรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
8
edu02
โครงการพัฒนาและแสดงศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 2566 05/07/2566 2000 197 กิจกรรมคณะ คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
9
edu01
เสริมสร้างความรู้เกกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2566 30/06/2566 100 100 กิจกรรมคณะ คณะครุศาสตร์ ลงทะเบียน
10
A0003
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ” ประจำปีการศึกษา 2566 22/06/2566 3000 2389 กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
11
A0001
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีที่ ๑๑ 02/06/2566 3000 2364 กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
12
A0002
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 09/05/2566 3000 2249 กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงทะเบียน
จำนวนทั้งหมด 12 ระเบียน : 1 หน้า : 1