ปีการศึกษา
2567
ภาคการศึกษา
2
รหัสโครงการ/กิจกรรม
edu11
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการ : การใช้กระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับนวัตกรรมทางการศึกษา ประเภทสื่อการเรียนการสอน ในจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
โครงการ : การใช้กระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อยกระดับนวัตกรรมทางการศึกษา ประเภทสื่อการเรียนการสอน ในจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 16/02/2567 ถึงวันที่ 16/02/2567
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
13.00 - 16:30 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนวัดบ้านสะเเกซำ
จำนวนที่รับลงทะเบียน
100 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
0 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
คณะครุศาสตร์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมคณะ