ปีการศึกษา
2567
ภาคการศึกษา
2
รหัสโครงการ/กิจกรรม
edu07
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ\"ผลิตครูดีราชภัฏบุรีรัมย์\"
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- ทำบุญตักบาตร - กิจกรรมมุทิตาจิตรำลึกพระคุณครู
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 16/01/2567 ถึงวันที่ 16/01/2567
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
07:00 - 16:00 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ลานหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์และหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
จำนวนที่รับลงทะเบียน
3000 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
0 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
คณะครุศาสตร์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมคณะ