ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
B0003
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯลฯ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯลฯ
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 13/10/2566 ถึงวันที่ 13/10/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
06:00 - 18:00 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ลานด้านหน้าสนามช้าง และ พระบรมอนุเสาวรีย์(รัชกาลที่1)
จำนวนที่รับลงทะเบียน
1000 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
237 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
0 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมเสริมมหาวิทยาลัย