ปีการศึกษา
2566
ภาคการศึกษา
1
รหัสโครงการ/กิจกรรม
A0004
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการวันน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1 )
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
โครงการวันน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1 )
วันที่โครงการ/กิจกรรม
จากวันที่ 07/09/2566 ถึงวันที่ 07/09/2566
จำนวนวันโครงการ/กิจกรรม
1 วัน
เวลาโครงการ/กิจกรรม
16:30 - 19:00 น.
สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
จำนวนที่รับลงทะเบียน
3395 คน
จำนวนที่ลงทะเบียนแล้ว
2018 คน
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
1801 คน
โครงการ/กิจกรรมนี้อยู่ในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมหลักมหาวิทยาลัย